ബേസിൽ ജോസഫ് , നസ്രിയ നസീം , സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി എം.സി ജിതിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന " സൂക്ഷ്മദർശിനി " ചിത്രികരണം തുടങ്ങി .ബേസിൽ ജോസഫ് , നസ്രിയ നസീം , സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി  എം.സി ജിതിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന " സൂക്ഷ്മദർശിനി " ചിത്രികരണം തുടങ്ങി . സമീർ താഹീർ , ഷൈജു ഖാലിദ് , എ.വി അനൂപ് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് .

No comments:

Powered by Blogger.