ടിൻ്റു മാത്യൂവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ .ടിൻ്റു മാത്യൂവിന്  ആദരാഞ്ജലികൾ .


ഫെഫ്ക സിനി ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് അംഗമായ ടിന്റു മാത്യു " ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ " എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു . No comments:

Powered by Blogger.