ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ പാളയം PC യിലെ "മേലെ വാനം " എന്ന ഷഹബാസ് അമനും ശ്രുതിയും ആലപിച്ച മേലോഡിയസ് ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ റിലീസായി.!

 


ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ
പാളയം PC യിലെ 
"മേലെ വാനം " എന്ന
ഷഹബാസ് അമനും ശ്രുതിയും ആലപിച്ച മേലോഡിയസ് ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ റിലീസായി.!

അഖില സായൂജ് എഴുതിയ വരികൾക്ക് 
സാദിഖ് പന്തല്ലൂർ സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.


Song link
https://youtu.be/G3JaOgMTiuw?si=_0XvK2wKiXQgMzyj


#chirakarottmovies
#upcomingmovie
#vmanil
#dr. Surajjohnvarkey
#malayalamcinema
#rahulmadhav
#kottayamramesh
#firstlookposter
#oppra
#ycinemas

No comments:

Powered by Blogger.