'ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സിനിമ..'


 

'ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സിനിമ..'


Watch Now:

 https://youtu.be/8ncehoXWzGc 


മീര ജാസ്മിൻ - നരേൻ കോംബോയുടെ 'ക്വീൻ എലിസബത്ത്' ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി..


#QueenElizabeth #QueenElizabethMovie #MPadmakumar #BlueMountProductions #MeeraJasmine #Narain #RanjithManambarakkat #SreeramManambarakkat #ObscuraEntertainment

No comments:

Powered by Blogger.