"ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലേ, കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ.....

"ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലേ, കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ......".

 മഹാറാണി'യിലെ 'മണിയ'നായി ഹരിശ്രീ അശോകൻ എത്തുന്നു. ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ കരിയറിലെ ഒരു വേറിട്ട കഥാപാത്രം. മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കിടിലൻ ചിരി വിരുന്നൊരുക്കാൻ വൻ താരനിരയുമായി മഹാറാണി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച്ച (നവംബർ 24) മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ!! 

 #Maharani #November24 #harisreeashokan

No comments:

Powered by Blogger.