ജി.വി പ്രകാശ് കുമാർ പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന " REBEL " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഒക്ടോബർ 26ന് പുറത്തിറങ്ങും .
ജി.വി പ്രകാശ് കുമാർ  പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന " REBEL " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഒക്ടോബർ 26ന് പുറത്തിറങ്ങും .


നികേഷ് ആർ.എസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കെ.ഇ. ഗണവേൽരാജയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.