ആർ ഡി എക്സിലെ " ഹലബല്ലൂ..." സോങ്ങിന് ചുവട് വെക്കൂ..മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ..!ആർ ഡി എക്സിലെ " ഹലബല്ലൂ..." സോങ്ങിന് ചുവട് വെക്കൂ..മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ..!


നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഒപ്പം ആർ ഡി എക്സിലെ ഹലബല്ലൂ സോങ്ങിന് ചുവട് വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു റീലായി പങ്ക് വെക്കുക. #HalaballooDanceChallenge #RDXmovie   #halaballoo #towtow എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. ആഗസ്റ്റ് 22 ആണ് അവസാന തീയതി.


 

@samcsmusic @sophiapauljames @nahas_hidhayat @shanenigam786 @antony_varghese_pepe @neeraj_madhav @iamsandy_off  @aima.rosmy @mahima_nambiar  @weekendblockbusters @saregamamalayalam


#rdx #rdxmovie #towtow #trending #malayalam #kl 

https://youtu.be/rKye92fN3Hc

No comments:

Powered by Blogger.