കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ( K.S.F.D.C ) യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നടനും സംവിധായകനുമായ സോഹൻ സീനു ലാലിന് അനുമോദനങ്ങൾ.
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ  ( K.S.F.D.C )  ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നടനും സംവിധായകനുമായ സോഹൻ സീനു ലാലിന് അനുമോദനങ്ങൾ.


ഫെഫ്കയുടെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറിയും ,ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ്  സോഹൻ സീനുലാൽ , 

No comments:

Powered by Blogger.