സത്യനാഥനും പിള്ളേരും സത്യം മാത്രം പറയാനും കാണിക്കാനും ജൂലൈ 28ന് നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് എത്തും.സത്യനാഥനും പിള്ളേരും സത്യം മാത്രം പറയാനും കാണിക്കാനും  ജൂലൈ 28ന് നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് എത്തും.


എക്കാലവും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ മാത്രം മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ദിലീപ്, റാഫി കൂട്ടുകെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടുംഒന്നിക്കുന്നവോയ്‌സ്_ഓഫ്_സത്യനാഥൻ ജൂലൈ 28 ന്  തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു....!!


#VoiceOfSathyanathan

#Dileep

#Rafi

#BadushaNM

#JojuGeorge

#ShinoyMathew

#RajanChirayil

#AntoJoseph

#RameshPisharody

#GrandProductions

#BadhushaCinemas

#pen&paperCreations

#Roshitlal14elevencinemas.

#MatineeLive

#ObscuraEntertainment

No comments:

Powered by Blogger.