25-ാമത് ഭരതൻ സ്മൃതി വേദിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് .


 

25-ാമത് ഭരതൻ സ്മൃതി വേദിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് .

ജൂലൈ 31 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തൃശൂർ റീജണൽ തിയേറ്ററിൽ ചേരുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശ്സ്ത സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.