പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ചിരിയുടെ തമ്പുരാൻ എത്തുന്നു ഇനി 04 ദിവസം കൂടി മാത്രം...!!പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ചിരിയുടെ തമ്പുരാൻ എത്തുന്നു ഇനി 04 ദിവസം കൂടി മാത്രം...!!


എന്നും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ മാത്രം മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ദിലീപ്, റാഫി കൂട്ടുകെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും 

#വോയ്‌സ്_ഓഫ്_സത്യനാഥൻ ആയി എത്തുന്നു ഒപ്പം

ചിരിയിൽ മാസ്സ് നിറച്ച് ജോജുവും 

ജൂലൈ 14 ന്  തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു....


04 DAYS TO GO


#VoiceOfSathyanathan

#Dileep

#Rafi

#BadushaNM

#JojuGeorge

#ShinoyMathew

#RajanChirayil

#AntoJoseph

#RameshPisharody

#GrandProductions

#BadhushaCinemas

#pen&paperCreations

#Roshitlal14elevencinemas.

#MatineeLive

#ObscuraEntertainment

No comments:

Powered by Blogger.