" പൂക്കാലം " ഏപ്രിൽ എട്ടിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. . വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ as പി.എൽ. രവി.


 


The loner, the goner, the boomer, the banger. 🌟🔥❤️‍🔥


"എല്ലാർക്കും എന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ ആർക്കും ഞാൻ ആരാണെന്നറിയില്ല".


The man, the myth, the legend...💫💫


വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'പി. എൽ. രവി'യെ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


‘പൂക്കാലം‘ ഏപ്രിൽ 8 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ .


@pookkaalamfilm

.

No comments:

Powered by Blogger.