" കട്ടിൽ " എന്ന ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.


 
https://youtu.be/c7ggRtQgq2wഇ.വി.ഗണേഷ് ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന കട്ടിൽ എന്ന ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമതു വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടിറിക്കുന്നു

കണ്ണായ മണവാളാ എന്ന ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.


No comments:

Powered by Blogger.