"സംവിധായകൻ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മേക്കിങ്ങിനെ പ്രശംസിച്ചു ട്വിറ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ"


"സംവിധായകൻ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മേക്കിങ്ങിനെ പ്രശംസിച്ചു ട്വിറ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ"


"ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സാങ്കേതിക തലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മികവ് പുലർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണെന്നും സംവിധാന മേഖലയിൽ അത്യപൂര്‍വ്വ കഴിവാര്‍ജ്ജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലാതെ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ മേക്കിങ് സാധ്യമാവുകയില്ലെന്നുംബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കുറിച്ചു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ"


എങ്ങും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റഫർ തിയ്യേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ മുന്നേറുന്നു....


 #Christopher Running Successfully  


#instantjustice 

#christopher

#Mammootty

#Unnikrishnanb

#Udayakrishna

 #AmalaPaul

#ShineTomChacko 

#Sneha

#VinayRai

#AishwaryaLekshmi

#RDilluminationsllp 

#ChristopherMovie

No comments:

Powered by Blogger.