" ക്രിസ്റ്റഫർ " സക്സസ്സ് ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി...


 

"ക്രിസ്റ്റഫർ


 https://youtu.be/7SZ0w33CZW8


 സക്സസ്സ് ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി...


നീതിയുടെ കാവൽ പോരാളി ക്രിസ്റ്റഫർ

ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും  പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്നു....


നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ മുന്നേറുന്നു....


#Christopher Running Successfully  


#instantjustice 

#christopher

#Mammootty

#Unnikrishnanb

#Udayakrishna

 #AmalaPaul

#ShineTomChacko 

#Sneha

#VinayRai

#AishwaryaLekshmi

#RDilluminationsllp 

#ChristopherMovieNo comments:

Powered by Blogger.