" എന്നാലും ന്റെളിയാ " Promo Song Out Now.


Presenting the promo song Pande Ninte Mande from the Malayalam movie Ennalum Ente Aliya directed by Bash Mohammed 🥰🎉


https://youtu.be/GLrZZTzFulo


Composed And Arranged By: William Francis 

Lyrics: Suhail Koya

 Singer: William Francis 


' ജനുവരി 6 ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നു.!!


#ENNALUMENTEALIYA

#SurajVenjaramoodu

#BashMohammed

#ListinStephen

#santhoshkrishnan

#Sidhique

#GayathriArun

#Lena

#MeeraNandhan

#Josekutty

#Amrutha

#SudheerParavoor

#WilliamFrancis

#ShaanRahman

#SreekumarArakkal

#PrakashVelayudhan

#MagicFramesFilms

#magicframes 

#magicframesmusic

No comments:

Powered by Blogger.