" നീയേ നെഞ്ചിൽ .....


 

https://youtu.be/OuDcHNA6ntI


"നീയേ നെഞ്ചിൽ

 ഞാവൽ ചുണ്ടാൽ

നീലം തൊടാൻ നേരമെന്തേ ?


വാതിൽ മുന്നിൽ

മേലെ നിന്നും

ആരോ മുകിൽ

നോവ് തൂകി"


സനലും ലീനയും അവരുടെ ഇടയിലെ വില്ലനും...


Sanal & Leena and their world. @sonymusic_south !


Music: @sooraj_s_kurup 

Lyrics : @sujeshhari 

Singers : @mridulavarier & @sooraj_s_kurup


Concept & Creation : @arunboses 

Producer :  @salimahamedtp__d 

On Screen As Sanal & Leena : @iamunnimukundan @aparna.balamurali 

Co-Producers : Kabeer Kottarathil Razak Ahemed 

DOP : @madhuambat 

Writers :  @mridulgeo and Arun Bose 

Editor : @kirandas_editor 


Cast : @jafferidukki @judeanthanyjoseph  @maala.parvathi @sanju1madhu  @rj_vijitha @rj_murugan_  @sohan_seenulal @geethi.sangeetha @prasant_murali @athiraa_suresh @shiva_hariharan91@jo_d_mariya


Chief Associate: @rajesh_adoor1 

Camera Team : @darshan_m_ambat @rm.swamy @swaroopphilip

Production Controller : @alexekurian 

Production Executive : @rajesh__menon

Sound Design : @rkvicky1990 & @kishanmohan21 

Sound Mixing : @rajakrishnan_mr

Colourist : @liju_prabhakar 

VFX : @indrajithunni

Costume Designer :  @g_kishore_gk 

Art Director :  @anees.nadodi 

Make Up : @rgmakeupartistry 

Stills : @ajimuscat 

Designs : @prathool 

Promotion Consultant : @vvipink

Asistant Directors : @aswinmohan90 @sidharth_sobhan @allen_zahar_ahamed @ananthusvn

Location Sound : @bala_sarma 

Spot Editor : @iamfaasi


@weeknd_lust @annet_yohannan 

@arunayur @ar_un_ss @gopika_kripal_makeovers


No comments:

Powered by Blogger.