" മുഹബ്ബത്ത് " ഷോർട്ട് ഫിലിം .ബേബി അഗസ്റ്റിൻ ,സോണിയ മുഖ്യവേഷങ്ങളിൽ .

" മുഹബ്ബത്ത് " ഷോർട്ട് ഫിലിം .

ഛായാഗ്രഹണവും സംവിധാനവുംഫിറോസ്ഖാനും,കഥയും സംഭാഷണവും ബേബി അഗസ്റ്റിനും സത്യൻ നെടുംബാഞ്ചേരിനിർമ്മാണവും,
അജിത് എലൂർ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും,ശ്രീകേഷ്അർ.
ശബ്ദലേഖനവും
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 
 

No comments:

Powered by Blogger.