" പരുമല വാഴും പുണ്യവാൻ " .

മലങ്കര സഭയുടെ കൊച്ചി ഭദ്രസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോ.  യാക്കൂബ് മാർ  ഐറേനിയോസ് തിരുമേനി  എഴുതി ജിജോ ചേരിയിൽ  സംഗീതം ചെയ്ത്   യു.എസ്.എ ഡാളസ് പള്ളിയ്ക്കു വേണ്ടി സാബു പ്ലാന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ച ആൽബമാണ് 
" പരുമല വാഴും പുണ്യവാൻ " .
 

No comments:

Powered by Blogger.