പ്രശസ്ത സഹസംവിധായകൻ ഷിബു പരമേശ്വരനും അഡ്വ. സന്ധ്യയും വിവാഹിതരായി.

പ്രശസ്ത സഹസംവിധായകൻ ഷിബു പരമേശ്വരനും അഡ്വ. സന്ധ്യയും  വിവാഹിതരായി . സംവിധായകൻജോഷിയുൾപ്പടെയുള്ള  ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു .

No comments:

Powered by Blogger.