" റഫ്സാന " കെ.പി. നമ്പൂതിരിസ് വനിത ഫെയ്സ് 2022 .

അനുമോദനങ്ങൾ .

കെ.പി. നമ്പൂതിരിസ് വനിത ഫെയ്സ് 2022 ആയി റഫ്സാന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചിറ്റാർ സ്വദേശി വെള്ളത്തറയിൽ  ലത്തീഫിൻ്റെ മകളാണ് .

No comments:

Powered by Blogger.