സൂപ്പർസ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 251-ാമത് ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി...

സൂപ്പർസ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 251-ാമത് ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി...

എത്തിറിയൽ എൻ്റർടെയിൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ രാമചന്ദ്രനാണ്.....


No comments:

Powered by Blogger.