S.G@253 Casting Call .

പ്രശസ്ത നടൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിൻ്റെ പഴയ കാല രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ആളാണോ നിങ്ങൾ ? 

എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും. 

No comments:

Powered by Blogger.