പെരുന്നാൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ അവനെത്തുന്നു " ഇക്കാക്ക " .

പെരുന്നാൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ അവനെത്തുന്നു, *ഇക്കാക്ക*.

ചിത്രം മെയ് 3 ന് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമായ MAINSTREAM TV യിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

Link : 

#mainstreamtv
#ikkakka

No comments:

Powered by Blogger.