കടമ്മനിട്ട കരുണാകരന് സ്നേഹാദരം നൽകി.

നാടക ,സീരിയൽ ,സിനിമ നടൻ പ്രിയപ്പെട്ട കടമ്മനിട്ട കരുണാകരന്
www.cinemaprekshakakoottayma.com-ൻ്റെ സ്നേഹാദരം നൽകി. എഡിറ്റർ സലിം പി. ചാക്കോ, പി.ആർ.ഓ - പി. സക്കീർ ശാന്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 

No comments:

Powered by Blogger.