ലാൽജോസിൻ്റ പുതിയ ചിത്രം " സോളമൻ്റെ തേനീച്ചകൾ " .

എൽ.ജെ ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന " സോളമൻ്റെ തേനീച്ചകൾ " ലാൽജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. സംഗീതം വിദ്യാസാഗറാണ് ഒരുക്കുന്നത് .രചന പി.ഇ.  പ്രജീശനും. 

No comments:

Powered by Blogger.