" മറിമായം " കോമഡി സറ്റയർ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം .

"  മറിമായം " കോമഡി സറ്റയർ  മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം .

സിനിമയിലൂടെയുംടെലിവിഷനിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ " മറിമായം " താരങ്ങളുമായി നടനും സംവിധായകനുമായ നിയാസ് ബക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ കോമഡി സറ്റയർ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം .

Contact : 9847200033.

No comments:

Powered by Blogger.