മലയാളികൾക്ക് വിഷുക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ : Beast & KGF Chapter 2.

ലോകമൊന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന തീയേറ്റർ  മഹാത്ഭുതങ്ങളുമായ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫന്റെ മാജിക് ഫ്രെയിംസും മലയാളികൾക്ക് വിഷുക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നു
Beast April 13th | KGF Chapter 2 April 14th 

#Beast #KGF2 #KGFChapter2 #Vijay #Yash #PrashanthNeel #Nelson #MagicFrames #ListinStephen #PrithvirajProductions #PrithvirajSukumaran #VishuMovies #BeastFromApril13 #KGF2onApr14

ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ .
 

No comments:

Powered by Blogger.