നടൻ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ.രമ പി. (61) അന്തരിച്ചു.

നടൻ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ.രമ പി (61) അന്തരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറെൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ആയിരുന്നു ഡോ.രമ പി.

സംസ്ക്കാരം വൈകിട്ട് 
നാലിന്  തൈക്കാട് ശാന്തി കാവടത്തിൽ.

1 comment:

Powered by Blogger.