" കെങ്കേമം " . ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.

കെങ്കേമം ഒരു ചിരിമഹോത്സവമാണ്, കുടുംബസമേതം തീയേറ്ററിൽ ഇരുന്നു ചിരിച്ചാസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കും. #FIRST_LOOK ഞങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നൂ, ഈ ഉത്സവത്തിൽ  ഭാഗമാകുന്നവർ :

Bhagath Manuel Noby Marcose Levin simon joseph Salim Kumar N.M. Badusha Siddique Ismail Edavela Babu  Saju Navodaya Sunil Sukhada  Manraj Niyas Backer Molly Kannamaly Aristo Suresh, Nisar Vengara  Sharafu Karupadanna

Written & Direction:  Shahmon B Parelil 

DOP: Vijay Ulaganath

Music: Dhevesh R Naadh 

Editor Zian Sreekanth

#Art: Joseph Nellickal 

#Costume: Bakthavatchalam Mangad

#Makeup: Libin mohanan

Designs: Collins Leophil

Associates: Fazil P Shahmon Faisal TJ

No comments:

Powered by Blogger.