കർണ്ണാടക സൂപ്പർസ്റ്റാർ പുനീത് രാജ്കുമാർ ( 46) അന്തരിച്ചു.

കർണാടക സൂപ്പർ സ്റ്റാറും,ഇതിഹാസ ഹീറോ ഡോ. രാജ്കുമാറിന്റെ മകനുമായ പുനീത് രാജ്കുമാർ(46) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു...

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .


No comments:

Powered by Blogger.