മാജിക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നംമ്പർ 20ൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നവംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയ്ക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും .

മാജിക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നംമ്പർ 20ൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നവംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയ്ക്ക്  റിലീസ് ചെയ്യും .

No comments:

Powered by Blogger.