മമ്മുട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്ക് യു.എ. ഇ ഗോൾഡൻ വിസ വിതരണം ചെയ്തു.


മമ്മൂട്ടി , മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്ക്  യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ  വിസ വിതരണം ചെയ്തു. 

യു.എ.ഇ അധികൃതർക്കൊപ്പം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലിയും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
 

No comments:

Powered by Blogger.