വേലുക്കാക്കയിലെ ഗാനം .

വേലുകാക്ക യിലെ  ഒരു ഗാനം.
 
സംഗീതം: റിനിൽ ഗൗതം.
രചന: ശ്രീനിവാസൻ മേമുറി.

ഗായകർ: വിദ്യധാരൻ മാസ്റ്റർ, പ്രിയ കനു.

സംവിധാനം: അശോക് ആർ . ഖലീത.

No comments:

Powered by Blogger.