" ഇത് എൻ്റെ പുതിയ റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസ്സ് " വിഷ്ണു എസ്. അമ്പാടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

" ഇത് എൻ്റെ പുതിയ 
റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസ്സ് " വിഷ്ണു എസ്. അമ്പാടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. 

പി. എസ്. ജയ്ഹരി, ഡി.ജെ അഗ്നിവേഷ് എന്നിവർ സംഗീതവും ,എൻ.എം. ബാദുഷ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനറും, അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എഡിറ്റിംഗും, ഫാഹിസ് അമീർ ഹംസയും കോറിയോഗ്രാഫിയും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 

No comments:

Powered by Blogger.