ആക്ഷൻ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജയന് ജന്മദിനാശംസകൾ.

മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ  മനസ്സിൽ എക്കാലവും  മരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ 
സൂപ്പർസ്റ്റാർ അനശ്വര ജയന്റെ 82-ാം ജന്മദിനമാണിന്ന്.

No comments:

Powered by Blogger.