ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടന് ജന്മദിനാശംസകൾ.


ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടന് എഴുപത്തിഅഞ്ചാം ജന്മദിനം..

വില്ലനായി വന്ന് കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളിമനസ്സിൽ  ഇടം നേടിയ നടന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.