പുതിയ കുടുംബ പരമ്പര " സസ്നേഹം " ഏഷ്യാനെറ്റിൽ .


വാർധക്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെയും സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെയും കഥ പറയുന്ന  പുതിയ പരമ്പര " സസ്നേഹം " ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. 
 
ജീവിതപങ്കാളിയുടെ വേർപാടിന് ശേഷം   
ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച  മക്കളാലും മരുമക്കളാലും മാറ്റിനിർത്തപെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഇന്ദിരയുടെയും ബാലചന്ദ്രന്റെയും അദ്യശ്യ ബന്ധത്തിന്റെ  കഥയാണ് "സസ്നേഹം ".
 
ഏഷ്യാനെറ്റിൽ " സസ്നേഹം " ജൂൺ എട്ട്  മുതൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം  വരെ രാത്രി  8.40  സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. 

No comments:

Powered by Blogger.