ബാലനടി അബനി ആദിയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ.

ബാലനടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രണ്ട് തവണ നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട അബനി ആദിയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.