പ്രിയപ്പെട്ട ബാദുഷായ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ .

മലയാള
സിനിമയിലെ  പ്രൊഡക്ഷൻ
കൺട്രോളറും, നിർമ്മാതാവും, നടനുമായ  പ്രിയപ്പെട്ട ബാദുഷയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ  ജന്മദിനാശംസകൾ ❤️❤️

No comments:

Powered by Blogger.