സ്വാസിക വിജയ് യുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് മെയ് പതിമൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആസിഫ് അലി ,മംമ്ത മോഹൻദാസ് എന്നിവരുടെ ഓഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുടെ റിലിസ് ചെയ്യും.

സ്വാസിക വിജയ് യുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് മെയ് പതിമൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആസിഫ് അലി ,മംമ്ത മോഹൻദാസ് എന്നിവരുടെ ഓഫീഷ്യൽ  ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുടെ റിലിസ് ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.