സംവിധായകൻ ഹരികുമാറിന്റെ ഭാര്യ എം. ചന്ദ്രിക അന്തരിച്ചു.

സംവിധായകൻ ഹരികുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ എം.ചന്ദ്രിക അന്തരിച്ചു.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ [ മേയ് 4 ചൊവ്വ  ] രാവിലെ തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിൽ നടക്കും .

കുറച്ചു കാലമായി അസുഖബാധിതയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. 

No comments:

Powered by Blogger.