ഭരണ കർത്താക്കൾ എന്താവണം എങ്ങനെ ആവണം എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സിനിമ : വൺ മെഗാഹിറ്റ്.


Kadakkal Chandran governing now.

Running successfully in theatres near you!

#RightToRecall 

#One #OneMovie #OneMovieOfficial #Mammootty #IchaisProductions #SanthoshVishwanath #BobbySanjay #SreelakshmiR #GopiSundar #VaidyS #NishadhYusuf #SankarRaj #RafeeqAhammed #BhupenThacho #Badusha #SaajanRSarada 
#RenganathRavee #BinuPappu #MirashKhan
 

No comments:

Powered by Blogger.