മമ്മൂട്ടിയുടെ " വൺ " ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

മമ്മൂട്ടിയുടെ " വൺ " ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ      നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത " വൺ " തീയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രദർശനം നേടിയിരുന്നു. 


No comments:

Powered by Blogger.