ഏപ്രിൽ ഫൂളാക്കല്ലാ ,തീയറ്ററിലേക്ക് വന്നേക്കണം ! പടം കണ്ടേക്കണം. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് " അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി " തീയേറ്ററിൽ എത്തും.
ഏപ്രിൽ ഫൂളാക്കല്ലാ, തീയ്യറ്ററിലേക്ക് വന്നേക്കണം!  പടം കണ്ടേക്കണം .

Anugraheethan Antony' coming to cinemas near you from April 1st onwards✨️

Release date announcement link: 

https://youtu.be/nHfE5LUe2Fo

#AnugraheethanAntony #AnugraheethanAntonyMovie #MalayalamMovie #SunnyWayne #LekshyaEntertainments #NaveenTManiLal #SelvaKumar #PrinceJoy #GouriKishan #BijuBernard #ShijithM #SurajVenjaramoodu #Siddhique #ShineTomChacko #Indrans #BaijuSanthosh #ManikandanAchari #JafferIdukki #Muthumani #MalaParvathy #Rex #Bella #AppuBattathiri #ArunMuraleedharan #ManuManjith #Badusha  #ArunVenjaramood #PradeepGopalakrishnan
 

No comments:

Powered by Blogger.