" ഇൻഷ " മാർച്ച് 19ന് റിലീസ് ചെയ്യും.
" ഇൻഷ"  മാർച്ച് 19 ന് തീയറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. ഡോ. സിജു വിജയൻ കഥ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം KSFDC യുടെ തീയറ്ററുകളിലൂടെയാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. 

No comments:

Powered by Blogger.