അബാം മൂവീസിന് വേണ്ടി നവാഗതനായ അൻസാജ് ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു.


നവാഗതനായ അൻസാജ് ഗോപി അബാം മൂവീസിന് വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന  പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു. അബ്രഹാം മാത്യുവാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് .

നായിക1( 20-27)Brownish 
നായിക 2(20-27)Wheatish 
പുരുഷൻമാർ (40-70 ) .
സ്ത്രീകൾ ( 40 ‌- 70 ) .

Send Your details and photos to 
castingcallnewmovie@gmail.com 
whatsap number  :
8848955003 .

..................................................

saleem p.chacko .
 

No comments:

Powered by Blogger.