സൂര്യയുടെ "വടിവാസൽ " .

സൂരറൈയ് പോട്രു   എന്ന  ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്  ശേഷം സൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ്  " വടിവാസൽ " . തമിഴിലെ   മികച്ച  സവിധായകന്‍മരില്‍  ഒരാളായ വെട്രി മാരാനാണ് ഈ ചിത്രം  സംവിധാനം  ചെയ്യുന്നത്.  ഗ്രാമീണ  പശ്ചാത്തലത്തില്‍  ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത് .

No comments:

Powered by Blogger.