" കളിയന്നെ " IT'S PLAY TIME മ്യൂസിക് വിഡീയോ by മൃദുൽ നായർ .


എൽ.എസ് ഫിലിം കോർപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന " കളിയന്നെ " It's Play Time മ്യൂസിക് വിഡീയോ .

മ്യൂസിക് വിഡിയോ : മൃദുൽ നായർ 
നിർമ്മാണം             : ഡോ. ലീനാ എസ്. 
ഛായാഗ്രഹണം : 
                           മനോജ്കുമാർ കാട്ടോയ് .
ഗായകർ         : മൃദുൽ നായർ ,ഗണപതി ,അർജുൻ അശോകൻ. 
ഗാനരചന      : മൃദുൽ നായർ. 
സംഗീതം         : നിഖിൽ രാംദാസ് .
ഡി.ജെ             : ഡി.ജെ ശേഖർ .
സംഭാഷണം: ജെ. രാമകൃഷ്ണ കുളൂർ .

 

No comments:

Powered by Blogger.