മമ്മൂട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ അഭിജിത്ത് വിവാഹിതനായി .

മമ്മുക്കയുടെ പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ അഭിജിത് വിവാഹിതനായി. അഭിജിത്തിനും സ്വാതിക്കും വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.